You are currently viewing Kurs Corel Draw

Kurs Corel Draw

Kurs Corel Draw

Kurs Corel Draw Warszawa.

Kursy organizowane są dla małych grup. Na ogół są to grupy 3-4 osobowe. W razie zainteresowania jesteśmy w stanie przeprowadzić szkolenia indywidualne. Terminy dopasowywane są do grup. Jesteśmy w stanie dopasować program szkolenia jeśli część materiału jest już znana.

kurs podstawowy: 16 godzin
kurs zaawansowany: 16 godzin

Kursy Corel Draw obejmuje następujące zagadnienia:

Kurs Corel Draw - kurs podstawowy:

-> wyjaśnienie terminu grafika wektorowa oraz grafika rastrowa
-> pliki Corela – otwieranie i zamykanie
-> importowanie plików innych formatów
-> eksportowanie plików do innych formatów
-> zgodność importowanych i eksportowanych plików
-> praca z oknem programu CorelDRAW
-> obsługa pasków w CorelDRAW: paski stanu, pasek właściwości, pasek narzędzi, przybornik
-> edycja obiektów
-> rozmiar, kontur, wypełnianie kolorem
-> położenie, pochylenie i obracanie obiektu
-> grupowanie i łączenie obiektów
-> odcinanie i spawanie obiektów oraz ich część wspólna
-> warstwy w CorelDRAW
-> krzywa Beziera
-> węzły i łączenie oraz oddzielanie i rozłączanie obiektów
-> pisanie i edycja tekstu, wielkości liter
-> formatowanie akapitów i kolumn na poziomie znaków
-> zmiana figur na krzywe
-> efekty w CorelDRAW

Kurs Corel Draw: kurs zaawansowany:

-> figury w pasku właściwości
-> przycinanie i spawanie figur
-> część wspólna i obrys figur
-> rozłączanie, łączenie i wyrównywanie wyrazów przy użyciu węzłów i ścieżek
-> użycie menadżera warstw i obiektów
-> teczki podręczne
-> korzystanie z menadżera widoków
-> właściwości konturów
-> kolory i wypełnianie obiektów
-> zamiana bitmap
-> efekt przezroczystości
-> różne typy wydruków i drukowanie
-> opcje drukowania: style drukowania, drukowanie do pliku, podgląd wydruku itp.

KURSY ZAKOŃCZONE SĄ CERTYFIKATEM UKOŃCZENIA KURSU.

Oferujemy również pomoc techniczną, na miejscu u klienta,
po dostarczeniu nam sprzętu lub kursy online.

Polecamy nasze inne kursy:

KONTAKT:


Grzegorz Sobótka

603377273

g.sobotka@grandkom.pl

Facebook

Dodaj komentarz