You are currently viewing Wyszukiwanie na stronie internetowej lub w dokumencie. Ctrl F

Wyszukiwanie na stronie internetowej lub w dokumencie. Ctrl F

Wyszukiwanie na stronie internetowej lub w dokumencie.

"CTRL F"

Wyszukiwanie na stronie internetowej lub w dokumencie

Wyszukiwanie na stronie internetowej lub w dokumencie to bardzo przydatna funkcja. Jak się okazuje często nie wiemy jak przeszukać właśnie przeglądany dokument lub stronę internetową. Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F.

W różnych programach przybierze to inne formy ale zawsze powinna wyskoczyć funkcja pozwalająca pozwalająca na wpisanie frazy którą chcemy wyszukać.

Oferujemy również pomoc techniczną, na miejscu u klienta,
po dostarczeniu nam sprzętu lub kursy online.

Polecamy nasze inne kursy:

KONTAKT:


Grzegorz Sobótka

603377273

g.sobotka@grandkom.pl

Facebook