You are currently viewing Mac mail nie pobiera poczty i nie wysyła poczty

Mac mail nie pobiera poczty i nie wysyła poczty

Mac mail nie pobiera poczty i nie wysyła poczty

Czy Twoja aplikacja mail nagle przestała odbierać i wysyłać maile? Problem z odbieraniem i wysyłaniem maili może mieć następującą formę:
Program mail (maill app) działał poprawnie aż pewnego dnia zaczął prosić o hasło tak jakby hasło było niepoprawne. Żadne ustawienia nie były zmieniane przez użytkownika. Tzn. Nie zostało zmienione hasło na serwerze, nie zostało zmienione hasło w ustawieniach programu pocztowego. Nie zostały zmienione ustawienia serwerów pocztowych w konfiguracji samego maila. A pomimo tego program pocztowy przestał działać.

Mac mail nie pobiera poczty. Mac mail nie wysyła poczty. Ciekawostka:

Ciekawe jest to że inne aplikacje pocztowe nadal działają z tym samym hasłem. Np. Aplikacja mail na iPhone czy iPad nadal działa. Jest to bardzo ważna ciekawostka. Wskazuje ona na to że hasło podawane przez użytkownika jest jak najbardziej poprawne. Wskazuje ona również na to że ustawienia serwerów są jak najbardziej poprawne. Dodatkową wskazówką jest to że w takich sytuacjach program mac mail pobierał i wysyłał pocztę z tymi samymi ustawieniami i nagle przestał to robić.

Mac mail nie pobiera poczty. Mac mail nie wysyła poczty. Rozwiązanie:

Jednym z prawdopodobnych rozwiązań jest zmiana ustawień serwera mail. Chodzi o zezwolenie na dostęp dla tej konkretnej aplikacji. Aby to zrobić należy odszukać odpowiedni mail z informacją o ustawieniu blokady. Jeśli nie ma takiego maila to należy wyszukać odpowiednie ustawienia. W tych ustawieniach należy zezwolić na dostęp wskazanej aplikacji. Długotrwałym rozwiązaniem problemu będzie aktualizacja programu pocztowego. Prawdopodobnie będzie się to wiązać z aktualizacją całego systemu operacyjnego.

Mac mail nie pobiera poczty. Mac mail nie wysyła poczty. Dlaczego doszło do problemu? 

mac mail nie pobiera poczty

Prawdopodobnie jakiś czas temu doszło do aktualizacji zabezpieczeń na serwerach z których korzysta twój program pocztowy. W czasie tej aktualizacji twórcy tego serwera doszli do wniosku że program mail w tej wersji nie jest już bezpiecznym programem.

Kursy organizujemy w Warszawie i innych dużych miastach Polski, w naszej siedzibie, u klienta, lub we wcześniej uzgodnionej lokalizacji. Dla grup, kursantów indywidualnych i online. Jesteśmy elastyczni terminowo – szkolimy w tygodniu, w weekendy i popołudniami.

Oferujemy również pomoc techniczną, na miejscu u klienta,
po dostarczeniu nam sprzętu lub kursy online.

Polecamy nasze inne kursy:

KONTAKT:


Grzegorz Sobótka

603377273

g.sobotka@grandkom.pl

Facebook

Ten post ma jeden komentarz

Dodaj komentarz