Administracja stroną joomla czyli jak dodać nowe strony na mojej stronie.

Administracja stroną joomla

czyli jak dodać nowe strony na mojej stronie.

Zajmujemy się adminsitracją stronami internetowymi. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Poniżej znaleźć można poradnik jak samodzielnie wstawiać proste treści na stronę opartą o CMS Joomla.

Masz stronę zbudowaną na joomli i chcesz zarządzać dodawaniem nowych artykułów?

Oto opis jak:

1. Tworzyć nowe podstrony.

2. Tworzyć nowe menu.

3. Tworzyć nowe elementy menu.

1. Tworzenie nowej podstrony:

a. Po zalogowaniu się klikamy na "dodaj artykuł" (add new article). Lub wchodzimy do zakładki "artykuły" (content) i wybieramy "artykuły wszystkie (article manager) i tu klikamy "utwórz" (new).

b. W nowo otwartym  oknie tworzymy interesującą nas treść. Oprócz treści musimy wpisać "Tytuł" (title) oraz wybieramy sobie "sekcje" (section).

c. Aby dodać obrazek do artykułu wybieramy "grafika" (image), które znajduje się poniżej artykułu. Z menu, które się pojawiło wybieramy obrazek z bazy znajdującej się na stronie lub wysyłamy własny na stronę i potem go wybieramy. Aby wysłać obrazek klikamy przeglądaj (select) znajdujące się poniżej napisu "wczytaj" (upload).W oknie, które wyskoczyło wybieramy interesujący nas obrazek i klikamy "Otwórz". Następnie wybieramy "Rozpocznij wczytywanie" (start upload). Następnie wybieramy obrazek i klikamy "wstaw" (insert).  Mamy teraz interesujący nas obrazek na stronie.

d. W każdym momencie edycji artykułu możemy sprawdzić jak będzie wyglądał na stronie dzięki opcji "podgląd"  (preview). Choć opcja ta nie zawsze działa jak powinna więc lepiej sprawdzać wygląd artykułu po użyciu opcji "zastosuj" (apply) jeśli artykuł jest już na stronie.

e. Po skończonej pracy nad artykułem klikamy przycisk "zapisz" (save) i możemy przejść do udostępniania go na stronie.

2.  Tworzenie nowego menu.

a. Po zalogowaniu się klikamy na  "menu" (menus) i wybieramy "Projektant menu" (menu manager).

b. Następnie klikamy na "utwórz" (new). Wypełniamy odpowiednio pola "Nazwa menu" (unike menu), "tytuł" (Title), "opis" (descripcition), "Tytuł modułu" (module title). Następnie klikamy "zapisz"(save).

c. Aby menu było widoczne na stronie klikamy  "rozszerzenia" (extensions) i wybieramy "moduły" (module manager).

d. Widzimy teraz listę menu na naszej stronie. Musimy kliknąć na czerwonym znaczku w kolumnie włączony aby zmienić go na zielony tik. Możemy też kliknąć na nazwę menu (wchodząc w jego edycję) i zmienić na "tak" (yes) kropkę przy elemencie "włączony" (enabled). Po wprowadzeniu zmian klikamy "zapisz" (save).

e. Aby zmienić rozmieszczenie menu (kilku) względem siebie wchodzimy do "rozszerzenia" (extensions) i wybieramy "moduły" (module manager) i za pomocą strzałek w kolumnie "porządek" (order) ustalamy ich kolejność.

3. Tworzenie nowego elementu menu

a.  Po zalogowaniu się klikamy na  "menu" (menus) i wybieramy "Projektant menu" (menu manager).  Klikamy na ikonkę w kolumnie "pozycje menu" (menu item(s)) aby dodać elementy naszego menu

b. klikamy "utwórz" (new) i wybieramy odpowiedni typ pozycji menu. Najczęśniej będzie to "łącze wewnętrzn" (Internal link) - najczęściej już wybran, następnie klikamy "artykuły" (articles), teraz klikamy na "artykuł" (article layout).

c. W nowym menu wpisujemy "tytuł" (title) i wybieramy artykuł do jakiego ma się on odnosić - z prawej strony klikamy "wybierz" (select) i wskazujemy wcześniej napisany artykuł (napisany w punkcie pierwszym niniejszej instrukcji). Ostatnim krokiem jest kliknięcie przycisku "zapisz" (save.

d. Aby dodać następne elementy menu rozpoczynamy znowu krok a. punktu trzeciego.

Oferujemy również pomoc techniczną, na miejscu u klienta,
po dostarczeniu nam sprzętu lub kursy online.

Polecamy nasze inne kursy:

KONTAKT:


Grzegorz Sobótka

603377273

g.sobotka@grandkom.pl

Facebook