Szkolenie grupowe z programu Kamsoft KS-AOW. Kamsoft nauka.

Szkolenie grupowe z programu Kamsoft KS-AOW

Kamsoft nauka

Przykładowy program szkolenia z aplikacji Kamsoft KS-AOW

Szkolenie dla początkujących

 

Czas trwania szkolenia : 6-8 godzin (po 45 min.)

Szkolenie grupowe: grupa 20 osób

 

Przed szkoleniem na udostępnionym sprzęcie komputerowym: instalacja serwera oraz końcówek sprzedażowych.

Kamsoft nauka.

Przykładowy program szkolenia:

  1. W prowadzenie do programu KS-Apteka Windows - opis wyglądu głównego menu programu.

- Przedstawienie budowy programu – TYPOLOGIA menu głównego – „Tabliczki Czekolady”

- Jak używać MENU Pomoc przycisk F1 – wyjaśnienie podstawowych skrótów i funkcji

- Poszczególne Moduły i skróty z klawiszem CTRL oraz ALT

  1. Poruszanie się w poszczególnych Modułach:
  2.  Moduł A22 – Kartoteki. Wprowadzanie hurtowni i kontrahentów za pomocą automatycznych narzędzi oraz za pomocą formularza ręcznego. Modyfikacja danych w bazie dostawców.

- Wprowadzenie nowego kontrahenta według danych z Faktury

- Wprowadzenie nowego kontrahenta z dostępnej bazy dostawców

- Modyfikacja istniejącego kontrahenta

Kamsoft Nauka i Ćwiczenie samodzielne

  1. Moduł A22 – Kartoteki. Wprowadzanie towarów za pomocą bazy BLOZ

- Wprowadzenie nowego towaru według danych z Faktury

- Wprowadzenie nowego towaru z Bazy BLOZ

- Zmiana Towarów

Kamsoft Nauka i Ćwiczenie samodzielne

  1. Moduł A22 – Kartoteki. Dopisywanie klientów do bazy danych.

- Wprowadzenie klienta do bazy klientów

- Modyfikacja klienta

Kamsoft Nauka i Ćwiczenie samodzielne

  1. Moduł A12 – Zakupy. Wprowadzanie faktury zakupowej do bazy danych. Wprowadzanie dokumentów dostarczonych drogą mailową lub innymi metodami. Akceptacja dokumentów, wystawianie korekt.

- Wprowadzenie Faktury zakupu towarów

- Modyfikacja Towaru oraz jego akceptacja

Kamsoft Nauka i Ćwiczenie samodzielne

  1. Moduł A11 – Sprzedaż. Sprzedaż produktów detaliczna. Opis metod, korekt i usunięć.

- Przykładowa sprzedaż towarów i usług,

- Dodawanie, usuwanie i modyfikacja

Kamsoft Nauka i Ćwiczenie samodzielne

  1. Moduł A11 – Sprzedaż. Zamknięcie dnia – wpłaty i wypłaty z kasy.

- demonstracja procesu zamykania i otwierania dnia;

Kamsoft Nauka i Ćwiczenie samodzielne

  1. System raportowania w programie Kamsoft
  2. Powiązanie Kamsoftu z innymi programami firm trzecich

- eksport danych, formaty eksportowanych danych, importowanie danych do innych aplikacji;

Ćwiczenie samodzielne

Kursy organizujemy w Warszawie i innych dużych miastach Polski, w naszej siedzibie, u klienta, lub we wcześniej uzgodnionej lokalizacji. Dla grup, kursantów indywidualnych i online. Jesteśmy elastyczni terminowo – szkolimy w tygodniu, w weekendy i popołudniami.

Oferujemy również pomoc techniczną, na miejscu u klienta,
po dostarczeniu nam sprzętu lub kursy online.

Polecamy nasze inne kursy:

KONTAKT:


Grzegorz Sobótka

603377273

g.sobotka@grandkom.pl

Facebook

Dodaj komentarz