Szkolenie kamsoft Warszawa

Szkolenie kamsoft Warszawa

Przeprowadzamy indywidualne lub grupowe szkolenia z obsługi programu Kamsoft. Poniżej przedstawiamy przykładowy program kursu.

Szkolenie z podstawowej obsługi aplikacji aptecznej Kamsoft.
KS-AOW 2011

Szkolenie Kamsoft Warszawa:

Szkolenie Kamsoft Warszawa - Część pierwsza:

1.       

Instalacja programu KS-Apteka Windows 2011 wersja demonstracyjna.

- Proces instalacji i konfiguracji

- Podstawowe zagadnienia związane z instalacją

- Podstawowe problemy związane z instalacją – ich rozwiązania

2.       

W prowadzenie do programu KS-Apteka Windows 2011 - opis wyglądu głównego menu programu.

- Opis Menu głównego – „Tabliczki Czekolady”

- Wywoływanie menu Pomocy przycisk F1 – wyjaśnienie podstawowych skrótów i funkcji

- Poszczególne Moduły i skróty z klawiszem CTRL oraz ALT

- Poruszanie się w poszczególnych modułach

3.       

Moduł A22 – Kartoteki. Wprowadzanie hurtowni i kontrahentów za pomocą automatycznych narzędzi oraz za pomocą formularza ręcznego. Modyfikacja danych w bazie dostawców.

- Wprowadzenie nowego kontrahenta według danych z Faktury

- Wprowadzenie nowego kontrahenta z dostępnej bazy dostawców

- Modyfikacja istniejącego kontrahenta

Ćwiczenie samodzielne – wprowadź kontrahenta Grandkom

4.       

Moduł A22 – Kartoteki. Wprowadzanie towarów za pomocą bazy BLOZ

- Wprowadzenie nowego towaru według danych z Faktury

- Wprowadzenie z Bazy Bloz

- Modyfikacja Towarów

Ćwiczenie samodzielne – usunięcie towaru oraz wprowadzenie nowego

Szkolenie Kamsoft Warszawa - Część druga:

5.       

Moduł A22 – Kartoteki. Dopisywanie klientów do bazy danych.

- Wprowadzenie klienta do bazy klientów

- Modyfikacja klienta

Ćwiczenie samodzielne – Wprowadzenie nowego klienta i modyfikacja istniejącego już w bazie klientów

6.       

Moduł A12 – Zakupy. Wprowadzanie faktury zakupowej do bazy danych. Wprowadzanie dokumentów dostarczonych drogą mailową lub innymi metodami. Akceptacja dokumentów, wystawianie korekt.

- Wprowadzenie Faktury zakupu towarów

- Modyfikacja Towaru oraz jego akceptacja

Ćwiczenie samodzielne – wprowadzenie faktury sprzedaży.

7.       

Moduł A11 – Sprzedaż. Sprzedaż produktów detaliczna. Opis metod, korekt i usunięć.

- Przykładowa sprzedaż towarów i usług,

- Dodawanie, usuwanie i modyfikacja

Ćwiczenie samodzielne – sprzedanie kilku produktów kilku klientom.

8.       

Moduł A11 – Sprzedaż. Zamknięcie dnia – wpłaty i wypłaty z kasy.

- Opis operacji zamknięcia i otwarcia dnia.

- przykładowe operacje

Szkolenie Kamsoft Warszawa:

Kursy organizujemy w Warszawie i innych dużych miastach Polski, w naszej siedzibie, u klienta, lub we wcześniej uzgodnionej lokalizacji. Dla grup, kursantów indywidualnych i online. Jesteśmy elastyczni terminowo – szkolimy w tygodniu, w weekendy i popołudniami.

Oferujemy również pomoc techniczną, na miejscu u klienta,
po dostarczeniu nam sprzętu lub kursy online.

Polecamy nasze inne kursy:

KONTAKT:


Grzegorz Sobótka

603377273

g.sobotka@grandkom.pl

Facebook

Dodaj komentarz