You are currently viewing Kursy Excel Warszawa – Szkolenia z MS Excel

Kursy Excel Warszawa – Szkolenia z MS Excel

Kursy Excel Warszawa – Szkolenia z MS Excel

Kursy Excel Warszawa: Szkolenia w małych grupach lub indywidualnie, na poziomie podstawowym, zaawansowanym lub o tematyce dopasowanej do odbiorcy. W centrum Warszawy lub u klienta.

Tematyka

Przeprowadzamy szkolenia z podstawowego i zaawansowanego Excela. Tematyka naszych kursów może być również dopasowana do potrzeb naszych odbiorców. Szczegółowy program szkolenia jest przesyłany do naszych klientów przed szkoleniem. Poniżej przedstawiamy przykładową tematykę szkoleń podstawowych i zaawansowanych:

Kursy Excel Warszawa: Podstawowe informację o Excelu

 1. Wprowadzenie do Excela
 2. Wprowadzenie danych i ich edycja w Excelu
 3. Podstawowe operacje na arkuszach
 4. Komórki i obszary komórek
 5. Tabele
 6. Formatowanie Arkusza

Kursy Excel Warszawa: Formuły i funkcję

 1. Wprowadzenie do formuł i funkcji
 2. Formuły ułatwiające pracę nad tekstem
 3. Data i czas
 4. Tworzenie formuł matematycznych

Kursy Excel Warszawa: elementy szkolenia zaawansowanego:

 1. Klawiatura - skróty.
 2. Formuły złożone i funkcje zagnieżdżone.
 3. Funkcje tablicowe.
 4. Funkcja adresowania pośredniego.
 5. Sumy częściowe oraz pośrednie.
 6. Różnice w danych i ich konsolidacja.
 7. Scenariusze.
 8. Praca z filtrem zaawansowany.
 9. Operacje na danych w tabelach przestawnych.
 10. Kostka OLAP.
 11. Tworzenie tabel i skonsolidowane zakresy.
 12. Formularze.
 13. Pliki tekstowe nielimitowane – import danych.
 14. Praca z Microsoft Query.
 15. Szukaj wyniku i solver.
 16. Operacje na wykresach różnych typów.
 17. Operacje w analizie statystycznej.
 18. Excel w finansach; pożyczki, inwestycje, amortyzacja aktywu – obliczenia.
 19. Programowanie: formanty i makra.

Organizacja kursów.

Kursy przeprowadzamy w małych grupach lub indywidualnie. W czasie naszych kursów dbamy o to aby żadne pytanie nie pozostało bez odpowiedzi. Jeśli jest to możliwe to pracuje

Kurs Excel Warszawa weekend i nie tylko - Czas szkoleń z Excela:

Nasze kursy przeprowadzamy w terminach dopasowanych do naszych klientów. Jesteśmy w stanie szkolić również w weekendy lub popołudniami. Nasze szkolenia sugerujemy dzielić na spotkania trwające około 4 godzin tak aby wykorzystać maksymalną koncentrację odbiorców.

Kursy organizujemy w Warszawie i innych dużych miastach Polski, w naszej siedzibie, u klienta, lub we wcześniej uzgodnionej lokalizacji. Dla grup, kursantów indywidualnych i online. Jesteśmy elastyczni terminowo – szkolimy w tygodniu, w weekendy i popołudniami.

Oferujemy również pomoc techniczną, na miejscu u klienta,
po dostarczeniu nam sprzętu lub kursy online.

Polecamy nasze inne kursy:

KONTAKT:


Grzegorz Sobótka

603377273

g.sobotka@grandkom.pl

Facebook

Dodaj komentarz